Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka personer som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in uppgifter om namn och fullständiga personuppgifter.

För sökande och kursdeltagare

Deltagande i kurser på skolan är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men det är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser samt att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering. Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i sin helhet att tillgå på genom att klicka här.