Drogpolicy

Medlefors folkhögskola ska vara en god och sund lärandemiljö. Alla medarbetare, studerande, deltagare och gäster har ansvar att verka för detta. Bruk av alkohol eller andra droger på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på skolan.

Denna policy omfattar alkohol samt narkotika, dopningspreparat och överkonsumtion av läkemedel.

Om problem med missbruk av alkohol eller andra droger uppstår ska Medlefors hantera detta enligt skolans handlingsplan.

Mål och strategi

Inget missbruk skall förekomma på skolan.

Varje studerande ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger och alla ska vara delaktiga att förebygga sådant missbruk.

Medlefors Folkhögskola accepterar inte att studerande/deltagare är påverkad av alkohol eller droger under skoltid.

När misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning förekommer ska detta hanteras enligt skolans handlingsplan. Studerande som har missbruksproblem kan komma att avstängas från skolan.

Förebyggande

Medlefors folkhögskola ska genom information till samtliga studerande försäkra sig om att alla förstår och följer alkohol- och drogpolicyn. Motsvarande policy finns för medarbetare inom Medlefors Folkhögskola.

Policyn och handlingsplanen har fastställts av Medlefors styrelse 2021-10-29.

Läs eller ladda hem policyn (pdf)

Här hittar du det deltagaravtal (pdf) som alla studerande får skriva under vid kursstart.

Annamaria Hedlund
Rektor / Verksamhetschef
Medlefors Folkhögskola