Studieekonomi

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är att söka studiestöd via CSN. Själva utbildningen är kostnadsfri, du söker enbart studiestöd för att klara ditt uppehälle.

Studiemedel

Gäller för studier på grundskolenivå- eller gymnasienivå. Studiemedel består av två delar: ett bidrag och en valfri lånedel som du måste betala tillbaka med ränta. Bidragsdelen och lånedelen finns i två nivåer. Den högre bidragsdelen kan du få om du är 25 år eller äldre. CSN beviljar det högre bidraget så länge riksdagens anslag räcker.

Ålderskrav

Det är möjligt att söka studiemedel fr o m det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du kan ha rätt till bidrag till och med det år du fyller 60. Men din rätt till studielån begränsas från och med det år du fyller 51.

Studieomfattning

Du söker studiestöd på heltid eller halvtid för våra utbildningar. Allmän kurs bedrivs på hel – eller deltid. Beroende på studiebakgrund kan de studerande på grundskolenivå få högst 80 veckor och på gymnasienivå för högst 120 veckor (vårt läsår är för närvarande 38 veckor)

Tilläggslån

Fr o m det år du fyller 25 kan du dessutom söka ett tilläggslån.

Tilläggsbidrag

Detta är ett bidrag för studerande som har barn och är vårdnadshavare. Tilläggsbidraget beräknas utifrån antal barn och den studerandes studieomfattning.

Ansökan

Man ska kunna ansöka om studiemedel när som helst under året. Ansöker man efter det att kursen börjat kan man bara få fyra veckor retroaktivt. Studiemedel beviljas för högst ett år i taget

Utbetalning

Pengar betalas ut (i förskott) en gång i månaden.

SÖK STUDIESTÖD I GOD TID!

Allmän kurs och Seniorkurs

Undervisningen är kostnadsfri. Varje termin tar vi ut en serviceavgift och i den ingår:

  • lån av all kurslitteratur
  • kopiering
  • studiebesök
  • lunch vid terminsstart, terminsslut och vid speciella tillfällen
  • tillgång till datasalar, bibliotek, sporthall, gym

Serviceavgift:

1000 kr per termin. För Seniorkursen är avgiften 400 kr.

Lunchkuponger, kaffe & motorvärmare

  • Lunch: Receptionen har aktuella lunchpriser.
  • Kaffe: bjuder vi på för våra studerande
  • Motorvärmarplats: 450 kr/läsår