Nyheter för studerande

Välkommen till skolstart hösten 2024

Skolstart Allmän kurs och Hälsa och friskvård
När vi startar upp höstterminen har vi några uppstartsdagar som skiljer sig från ert ordinarie schema.

Måndag 19 augusti
Kl. 09.30 Vi välkomnar alla nya deltagare.
Kl. 12.20 Vi välkomnar även de deltagare som gått en eller flera terminer till en ny termin.
OBS. Hälsa 2 börjar 10.00 separat info. skickas till berörda.

Tisdag 20 augusti
Kl. 09.30-14.10, gäller de som går Allmän kurs.
Kl. 8.20 -14.30 Hälsa 1 och 2

Onsdag 21 augusti
Kl. 09.30-14.10, gäller de som går Allmän kurs.

Torsdag 22 augusti
Enligt ordinarie schema för samtliga.

Kika in hur det är att studera hos oss.

Kontaktinformation

Växel: 0910-57500

Epost studievägledare: johanna.larsson@medlefors.se
Epost biträdande rektor: andreas.karlsson@medlefors.se