Nyheter för studerande

På denna sida kommer vi löpande att presentera information kring ex terminsstart , friluftsdagar osv.

Kontaktinformation

Växel: 0910-57500
Epost biträdande rektor: andreas.karlsson@medlefors.se