Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning.

Syfte och mål

Ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen.

Innehåll

  • SAM och arbetsmiljölagen
  • Att undersöka risker och att åtgärda dem
  • Kontroll och uppföljning, dokumentation
  • Handlingsplan

Information

  • För mer precist upplägg och pris vänligen kontakta oss så sätter vi ihop ditt företags utbildning.
  • Ex på kurslängd: 2 dagar
  • Datum: se kommande utbildningar