Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO1)

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Syfte och mål

Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter för arbetsmiljöarbetet.
Förtydliga vikten av samverkan mellan parterna för ett fungerande arbetsmiljöarbete i vardagen.

Innehåll

  • Nulägesanalys, uppdrag och arbetsfördelning
  • Repetition och fördjupning av AML, SAM och andra aktuella AFS:ar
  • Att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder
  • Stress och att förebygga stressrelaterad ohälsa
  • Arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Egen handlingsplan för uppdraget

Information

  • För mer precist upplägg och pris vänligen kontakta oss så sätter vi ihop ditt företags utbildning.
  • Ex på kurslängd: 3 dagar
  • Datum: se kommande utbildningar