Får det lov att vara en gratis kurs?

Offert & bokning

Gratis=Samverkan

Samverkanskurser omfattas av statens stöd till folkhögskolan vilket innebär att den ger kostnadsfri tillgång till Medlefors hembakade pedagoger. 

Våra profilområden är arbetsmiljö och hälsa och tillsammans med er skräddarsyr vi en samverkanskurs för att tillgodose era behov. Om det så är en 2 timmars kurs eller en flera dagars utbildning.

Vi kan genomföra kurser i samverkan med organisationer, så som ideella föreningar, fackförbund, handikapporganisationer, idrottsrörelsen etc. Det är självklart organisationen som beställare som bestämmer innehållet, men Medlefors folkhögskola har det pedagogiska ansvaret för kursen och för att dess innehåll uppfyller kriterier för statsbidrag. Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida.

Kontaktuppgifter

Kontakta Medlefors kurssamordnare Linda Carstedt0910-575 47 eller linda.carstedt@medlefors.se

Exempel på utbildningar

Önskar ni en kurs inom hälsa & friskvård eller är 5 steg till ett tryggare digitalt ledarskap mer passande för er?

Skräddarsydda utbildningar

Våra pedagoger & kompetenser

Våra profilområden är arbetsmiljö och folkhälsa, kika in för att se vad våra hembakta pedagoger kan göra för er

Hembakta kompetenser