Folkhögskola

Vi startar upp Restaurang & Livsmedelsutbildningen hösten 2024

2024-06-26

Medlefors Folkhögskola i Skellefteå är glada att meddela att den nya utbildningen inom Restaurang & Livsmedel kommer att starta hösten 2024. Vi är mycket entusiastiska och ser fram emot att kunna erbjuda denna, för Skellefteå så viktiga utbildning till de antagna deltagarna. Vi är övertygade om att denna grupp tillsammans med Medlefors skapar en framgångsrik utbildning. Vi ser fram emot att välkomna våra nya deltagare i augusti och att följa deras utveckling och framgång!

Utbildningen har utvecklats i samråd med lokala restauratörer och livsmedelsproducenter för att möta det växande behovet av kvalificerad personal inom Skellefteås expanderande restaurangliv. Allmän kurs med inriktning mot Restaurang & Livsmedel är en omfattande utbildning för den som har intresse för mat och service. Programmet erbjuder en djupgående förståelse och praktisk kunskap inom matlagning, livsmedelshantering, dryck, bakning, servering, näringslära, specialkost och service. Under utbildningen kombineras teori med praktik, där deltagarna får möjlighet att träna sina färdigheter på olika arbetsplatser.

Ett nära samarbete med restaurangbranschen säkerställer att kursinnehållet är relevant och uppdaterat enligt branschens behov.

”Restaurangbranschens initierade engagemang ger våra deltagare unika möjligheter att nätverka och lära av de verksamma och etablerade inom området,” säger Andreas Karlsson, biträdande rektor, och Josh Andrewartha, restaurangchef på Medlefors.

Utöver branschspecifika ämnen kommer eleverna också att få värdefulla insikter i företagande och ekonomi, vilket förbereder dem för framtida karriärmöjligheter både inom och utanför Sverige. Utbildningen är berättigad till samma CSN-stöd som gymnasieutbildningar, vilket gör det möjligt för studerande att studera med ekonomiskt stöd.

Utbildningen sträcker sig över sex terminer och inkluderar de grundläggande behörigheterna i allmänna ämnen för att säkerställa att deltagarna uppnår behörighet för fortsatta studier.
Avslutningsvis väljer vi att hålla antagningen öppen för gymnasieelever som önskar kliva in efter sommaren samt för äldre ungdomar som vill hoppa på.

För vidare kontakt
Monica Widman-Lundmark Rektor
0910-575 32 / monica.widman.lundmark@medlefors.se

Andreas Karlsson – Biträdande rektor
0910-575 41 / andreas.karlsson@admin

Josh Andrewartha – Restaurangchef
0910-575 04 / josh.andrewartha@medlefors.se