Information om Corona

uppdaterad: 2020-10-21

Vi tänker på dig och din trygghet

Det är något magiskt med det fysiska mötet och vi vill att du som gäst, studerande och medarbetare på Medlefors ska känna den hemlika tryggheten när du kliver in genom dörren. Vi hälsar som alltid lika glatt som tidigare men handskakningarna får vänta till senare. Med anledning av Covid-19 har vi vidtagit extra försiktighetsåtgärder, allt för din och min säkerhet och trygghet. Nedan finner du några av dessa.

Vad vi gör mer i detalj

Konferens, möten och Hotell

 • Fikabuffén på konferensen är ersatt av utburet fika direkt till er lokal
 • Vi uppgraderar er till större lokaler om möjligt
 • Vi anpassar möblering i restaurang utefter restriktioner
 • Möjlighet finns till konferenssittning med social distansering
 • Skyddsglas vid receptionen
 • Förstärkta städrutiner samt byte till rekommenderade städmedel
 • Tydlig skyltning kring hygien, avstånd samt omtanke om varandra
 • Utplacerad handsprit i konferenslokaler och gemensamma utrymmen
 • Professionella digitala lösningar för hybridmöten samt streamade föreläsningar finns tillgängligt
 • I bästa möjliga mån styra spridningen för lunchtider mellan grupperna
 • Fjärrkontroller och annan teknisk utrustning som kan vidröras rengörs mellan varje bokning
 • Om möjligt byts livsmedel så som smör, godis, kioskvaror ut till portionsförpackningar
 • Anpassat deltagarantal på vissa kurser för att säkerställa avstånd
 • Tydlig information till studerande över våra försiktighetsåtgärder

För oss på Medlefors är det en självklarhet att vi inte jobbar sjuka eller snuviga utan vi följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Trots dessa märkliga tider så är möjligheterna många! Vårt naturnära läge och tillgången till flertalet fastigheter gör att du som konferens- och mötesgäst har möjligheten att konferera i avskildhet. Våra stora lokaler inbjuder till bekväma sittningar med en så kallad ”social distanserings sittning” och möjligheten till ett hybridmöte med både bra bild och ljud har installerats.

Vår passion och drivkraft är att se människor mötas och precis som alltid finns vi här för er på era villkor. Vi ser fram emot att möta er glatt när ni kliver in hemma hos oss på Medlefors.

Folkhögskola

Folkhögskolan bedrivs med full verksamhet. Vår ambition är att öka avståndet mellan deltagare och begränsa kontakten med andra studiegrupper. Det kommer dock att bli svårt att hålla avståndet inom alla studiegrupper pga. undervisningens karaktär och lokalernas storlek.

Tänk bara i detta läget på hur du mår. Är du sjuk och har symptom:

 • Stanna hemma
 • Kontakta oss
 • Gör gärna ett covid självtest via sjukvården.

Har du rest från ett högriskområde läs de råd som finns att hitta via folkhälsomyndigheten. Har du som studerande eller blivande studerande frågor är du välkommen att vända dig till mentor, långkurssamordnare , biträdande rektor eller rektor.

Seniorer

Vi kommer att eftersträva social distansering när det gäller vilken lokal undervisningen ska bedrivas i. För att lyckas med det kan olika lokaler komma att användas från gång till gång.

Det kan vara allt ifrån en konferenslokal till en tillfällig lektionssal i gympasalen. Undervisningen kommer delvis att ske utomhus

Handsprit kommer att finnas i alla klassrum. Lunchen kommer under inledningen av terminen att serveras utomhus, med möjlighet att sitta i något av våra tält, i alla fall till vårt kök och restaurangen är färdigrenoverade, vilket beräknas vara klart i mitten/slutet av september. Lunchtiden kan också variera lite beroende på hur mycket folk vi har som ska äta lunch.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens råd för att förebygga smittspridning. Det är viktigt och upp till var och en att följa dessa råd, allt för att undvika ytterligare smittspridning.

Känner man några förkylningssymptom så är man hemma, detta gäller naturligtvis även för alla i personalen. Skulle man konstateras med smitta vill vi att ni kontaktar folkhögskolan om detta.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen!

Kontaktinformation

Växel: 0910-57500
Epost biträdande rektor: andreas.karlsson@medlefors.se

Folkhälsomyndighetens råd för att förebygga smittspridning

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Mer information

För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida samt 1177.se.