Seniorkurs – Min historia VT 2023

’Vem tror du att du är’ och ’Det sitter i väggarna’ är populära tv-program
just nu. De tar inte bara upp släktskap utan berättar om den
verklighet som folk levde i då. Vilka levnadsförhållanden hade folk,
vad arbetade man med? Vad vet du om pandemin som gick under
namnet Spanska Sjukan och som 1918 dödade nästan 1% av Västerbottens
invånare?

Hur och var kan du hitta information om just din släkt.
Var ska vi börja…


Kursen omfattar 2 dagar i veckan mellan 09.30 och 14.10.

Vi arbetar utifrån skolans hälsoprofil och ägnar tid åt friskvård och hur
man ur olika perspektiv kan åldras med god hälsa och livskvalitet. Utifrån
ett folkbildande syfte läser deltagarna även ett annat ämne där
innehållet varierar mellan terminerna. På Medlefors kombineras undervisning med gruppaktiviteter och föreläsningar, allt för att berika deltagarna med nya intryck, upplevelser, kunskap och social gemenskap.

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 400 kr. Antalet deltagare är begränsat. Lunch kan ätas på skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 650 kr. Enstaka lunch kostar 70 kr.

Med reservation för ändringar.

Information

Omfattning: 2 dagar / vecka

Kurslängd: 30/1 – 5/5 2023

Sista ansökningsdatum: 15/11

Blankett för ansökan: Min historia VT -23

Digital ansökan: Digital blankett

Kontakt: Monica Eriksson
Tfn: 0910 – 575 24
epost: monica.eriksson@medlefors.se.

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här