Seniorkurs – Min historia HT24

’Vem tror du att du är’ och ’Det sitter i väggarna’ är populära tv-program just nu. De tar inte bara upp släktskap utan berättar om den verklighet som folk levde i då. Vilka levnadsförhållanden hade folk, vad arbetade man med? Kanske var det dina släktingar som emigrerade efter nödåren på 1860-talet, eller som slet som nybyggare eller torpare.

Hur och var kan du hitta information om din egen släkt och de platser där de levt. Här får du lära dig grunderna i släktforskning och om det Sverige dina släktingar levde i.

Kursen omfattar 2 dagar i veckan mellan 09.30 och 14.10.


Utifrån ett folkbildande syfte läser deltagarna även andra ämne där innehållet varierar mellan terminerna. På Medlefors kombineras undervisning med gruppaktiviteter och föreläsningar, allt för att berika deltagarna med nya intryck, upplevelser, kunskap och social gemenskap.

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 400 kr. Antalet deltagare är begränsat. Lunch kan ätas på skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 900 kr, enstaka luncher kostar 95 kr. Med reservation för ändringar.

Information

Omfattning: 2 dagar/vecka

Kurslängd: 2 september – 29 november 2024

Sista ansökningsdatum: 15 maj

Folder med seniorkurser: Kursutbud, seniorer HT24

Blankett för ansökan: Senior – ansökan

Digital ansökan: Digital blankett

Kontakt: Monica Eriksson
Tfn: 0910 – 575 24
epost: monica.eriksson@medlefors.se.

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här