Seniorkurs – Smarta appar HT 2021

Kursen förutsätter att man har grundläggande kunskaper i användandet
av en smartphone eller läsplatta. Kursen omfattar två dagar per vecka.

Vi kommer att jobba med appar som är tillgängliga oavsett om man är van
vid Appleprodukter eller Androida mobiler eller läsplattor. Den största delen av tiden kommer att ägnas åt att fördjupa oss i användandet av olika appar och tjänster som man kan ha nytta och glädje av som aktiv och nyfiken senior.

Deltagarna har stor möjlighet att påverka innehållet i kursen med egna önskemål och förslag. Alla deltagare får låna en iPad under lektionerna men om man vill kan man ta med sin egen mobil eller läsplatta och jobba i den.

Vi arbetar utifrån skolans hälsoprofil och ägnar tid åt friskvård och hur
man ur olika perspektiv kan åldras med god hälsa och livskvalitet. Utifrån
ett folkbildande syfte läser deltagarna även ett annat ämne där
innehållet varierar mellan terminerna. På Medlefors kombineras undervisning med gruppaktiviteter och föreläsningar, allt för att berika deltagarna med nya intryck, upplevelser, kunskap och social gemenskap.

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 400 kr. Antalet deltagare är begränsat. Lunch kan ätas på skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 600 kr. Enstaka lunch kostar 65 kr.

Med reservation för ändringar.

Information

Omfattning: 2 dagar / vecka

Kurslängd: 22/2 – 21/5 2021

Blankett för ansökan: Smarta appar HT -21

Digital ansökan: Digital blankett

Kontakt: Monica Eriksson
Tfn: 0910 – 575 24
epost: monica.eriksson@medlefors.se.

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här