Självhushållning & hållbar livsstil – Start jan 2025

Många människor i Sverige och världen över gör redan en bredd av saker för att komma nämare en hållbar livsstil. Vad vill du göra? Denna kurs fokuserar på att ge en bred översikt över olika aspekter av självhushållning – eller om du så vill även – tillsammanshushållning. Målet är att se och testa på olika saker för att sänka tröskeln till att prova något nytt.

Målgrupp
Själv- och tillsammanshushållare i stan och på landet. Personer med självförsörjningsdrömmar som vill leva mer hållbart.

Ur innehållet
Kursen bygger på att du gör egen praktik hemma med valfritt självhushållartema. Det kan handla om odling, husdjur, trädgård, skog, livsmedel, hantverk, återbruk, energi, byggande och att tillvarata skörd. Under kursens gång jobbar du med din egen omställningsresa och vi följer varandras utveckling under kurstiden. Under kursen kommer vi prata om den inre omställningen för att skapa hållbarhet över tid.

Upplägg
På plats och distans över Teams.

På platsträffarna gör vi antingen studiebesök hos självhushållare eller jobbar med en konkret uppgift på skolan/någonstans i fält.
Platsträffarna (fre-sön) är tänkt att vara någonstans i Skellefteå kommun. Studiebesöken blir inspirerande exempel, praktiskt görande, föredrag/erfarenhetsutbyten med de självhushållare/småbrukare vi besöker. I undervisningskök på skolan testar vi tillvaratagande av livsmedel, exempelvis syrning av grönsaker och korvstoppning.

Teamsmöten blir torsdagar klockan 19.00-21.00. samt att pedagog varje vecka finns tillgänglig vid överenskomna tider. Under distansträffarna fördjupar vi oss teoretiskt inom olika teman av självhushållning samt att du som deltagare lämnar praktikrapport.

Vill du veta mer om upplägg och innehåll?
Kontakta vår kursledare: Hugo Hultqvist hugo.hultqvist@medlefors.se

Sista ansökningsdatum: december 2024

Omfattning: 50%, distanskurs med sex fysiska tredagarsträffar.

Kurslängd: 17/1 2025 – 19/6 2025 samt 5/8 – 14/12 2025

Informationsblad: kommer ht 2024

Ansök här: kommer ht 2024

Kostnader

Serviceavgift: ca 1 300:-/termin

I denna avgift ingår resor under träffarna, visst material samt elevförsäkring.

Totalt ca 2 600:- under kurstiden

Kontakt

Vill du veta mer om upplägg och innehåll kontakta vår kursledare:

Hugo Hultqvist hugo.hultqvist@medlefors.se

 

Andra utbildningar