SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)  i samarbete med Arbetsförmedlingen. SMF sträcker sig över 3 månader och riktar sig till arbetssökande från 16år som saknar betyg från grund- och/eller gymnasieskolan och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Under tiden på SMF får deltagarna prova på att studera exempelvis svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.

Läs mer på: http://www.folkbildningsradet.se/

Läs mer: arbetsförmedlingen.se

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här