Utbildning för regionala skyddsombud (RSO)

3-4 april 2023

Målgrupp

Regionala skyddsombud och blivande regionala skyddsombud som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller an-nan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

Känna till rättigheter och skyldigheter som regionalt skydds-ombud. Kunskap om det regionala skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet hos mindre arbetsplatser.

Innehåll

Arbetsmiljörätt för regionala skyddsombud. Uppdraget att stötta arbetsmiljöarbetet på mindre arbetsplatser genom arbetsplats-besök. Kunna samverka med arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en skyddsorganisation. Ha kunskap om riskgranskning-ar. Ha kunskap om föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Handlingsplan för arbetet i det egna uppdraget.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 3 – 4 april 2023

Blankett för ansökan: Anmälningsblankett

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildninga