Antirasistisk utbildning

En växande auktoritär högernationalism breder ut sig såväl i Europa som i Sverige. Nationalismen sorterar och värderar människor utifrån härkomst och är inte förenlig med principen om mänskliga rättigheter som bygger på allas lika värde. Hur högernationalismen bör förstås och bemötas är mer aktuell än någonsin. Samtidigt väcks frågan om framtidsvisioner, Socialdemokratins roll i ett nytt politiskt landskap och hur politiken kan säkerställa ett skydd för det människor som inte platsar i högernationalismen utopi. 
 
Under hösten 2023 arrangerar Tro och Solidaritet och HBT-Socialdemokrater i samverkan med Medlefors folkhögskola och ABF en spetsutbildning om högernationalism där arbetarrörelsens strategiska och långsiktiga arbete kommer att diskuteras. Vårt syfte är tydligt. Vi avser utbilda arbetarrörelsens vassaste motpol mot rasism och högernationalism. 
 
Deltagare kommer få kunskap om högernationalismens organisering, dess digitala metoder för påverkansarbete, Socialdemokratin och folkbildningens roll i ett föränderligt landskap. Med ett pendlande fokus mellan det lokala och det internationella kommer deltagare att få en grundlig förståelse för hur nationalism kan förstås, bemötas och bekämpas. Därtill förses deltagare med en cirkelledarutbildning i syfte att själva utgöra viktiga bärare av det antirasistiska budskapet.     
 
Utbildningen är kostnadsfri och kommer att äga rum under hösten 2023. Ett tjugotal personer kommer att antas till kursen. Deltagare förväntas medverka på samtliga kurstillfällen. Mellan angivna kurstillfällen förväntas deltagarna ta del av fördjupningsmaterial. 

Kurs och tidsåtgång   
Spetsutbildningen genomförs som en särskild folkhögskolekurs med studietakt 0,25 under perioden augusti till december 2023. Den omfattar två internat om sammanlagt fem dagar, fem digitala lärtillfällen samt mellanliggande arbeten främst i form av litteraturstudier. Dessutom kommer deltagarna att få en cirkelledarutbildning, för att kunna använda studiecirkeln som form för att sprida kunskap till fler.   
  
Datum och tider anges nedan:   
Kurstillfälle 1: 18 aug kl 17.00 t.o.m. 20 aug kl. 15.30 Internat   
Kurstillfälle 2: 30 aug kl 18.00-20.00 Digitalt  
Kurstillfälle 3: 7 sep kl 18.00-20.30 Digitalt   
Kurstillfälle 4: 28 sep kl 18.00-20.30 Digitalt   
Kurstillfälle 5: 19 okt kl 18.00-20.30 Digitalt   
Kurstillfälle 6: 9 nov kl 18.00-20.30 Digitalt   
Kurstillfälle 7: 8 dec kl 16.30 t.o.m. 10 dec kl. 14.30 Internat

Ansökningsprocess 
Ansökan är öppen mellan 10 mars- 1 maj 2023.  

Antagning 
Kursen vänder sig till personer med hjärtat till vänster. Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och delar den grundläggande värderingen om alla människors lika rätt och värde. Vi strävar efter att sätta samman en grupp deltagare med så stor bredd som möjligt vad gäller bakgrund och erfarenheter.

Behörighet  
En närvaro på 80% krävs för att kursen ska anses genomförd.  Deltagare förses med ett intyg efter genomförd kurs.

Information

Sista ansökningsdatum: 1 maj 2023

Omfattning: 25% under perioden. Antal timmar ca 70 tim schemalagd tid, plus mellanliggande arbete i form av litteraturstudier.

Kurslängd: 18/8 – 15/12 2023

Ansök här: Länk till anmälan

Kostnader

Alla kostnader för deltagarnas boende, mat betalas av organisationen. Bokning sker via organisationen.

Kontakt

Har du frågor som rör kursen?

Kontakta:

Monica Widman Lundmark
Direkt 0910-575 32
monica.widman.lundmark@medlefors.se

Andra utbildningar