Huvudskyddsombudsutbildning (HSO), vår

Datum

13-14 september 2022

Målgrupp

Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i
skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte & mål

Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud.
Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet. Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation

Innehåll

Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna
skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation.
Olika metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Upphandling och utvärdering av företagshälsovård och hur företagshälsovården kan bidra i arbetsmiljöarbetet. Handlingsplan för arbetet på den egna arbetsplatsen.

Information

Sista ansökningsdatum:Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2 dagar

Kurslängd: 13-14 september 2022

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2022

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Delta digitalt eller på Medlefors

Det finns möjlighet att delta på distans vid våra arbetsmiljöutbildningar. Du behöver avsätta samma tider som gäller för utbildningen i övrigt och du deltar live i utbildningens alla delar.

Vi använder oss av Microsoft Teams så du behöver tillgång till dator med webkamera och mikrofon samt gärna headset.

Länk till teams får du senast dagen innan utbildningen och vi önskar att du i god tid innan utbildningen kontrollerar att det fungerar.

Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

Kursavgift

Externat: 3500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 5000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Online på distans: Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans
och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar