Mobilisera för demokrati HT -23 -förlängd ansökningstid

Kursen görs i samarbete med Arenagruppen

Utbildningen vänder sig till dig som vill:
Arbeta för ett demokratiskt och inkluderande samhälle.
Undersöka vilka hot och möjligheter demokratin står inför idag.

Demokrati i praktikens övergripande mål:
Den studerande ska efter genomförd utbildning fått inspiration, kunskaper och färdigheter för att verka för ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

Ur utbildningens innehåll:
Vardagsdemokrati
Demokratins historia
Demokratiska dilemman
Strategier för att motverka populism och auktoritära rörelser
Hur mår demokratin i världen?
Jämlik och jämställd demokrati
Rättvis klimatomställning
Genomförande av ett demokratiutvecklande projekt
Kurslitteratur Handbok för demokrater

Information:
Utbildningen sker på 25%

Datum: 28/8 – 18/12 2023.

Distanskurs med två fysiska kursträffar på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Fysiska kursträffar:
29/9-1/10 och 25-26/11

Digitala träffar:
Varannan måndag klockan 15-17

Information

Sista ansökningsdatum: 9 juni 2023

Omfattning: 25%

Kurslängd: 28/8 – 18/12 2023

Informationsblad: Mobilisera för demokrati HT -23

Ansök här: Länk till anmälan

Kostnader

Serviceavgift: 500 kr
I denna avgift ingår kurslitteratur.

Kostnader för resor till och från kursträffarna bekostas av deltagarna själva.

Kontakt

Har du frågor som rör kursen?

Kontakta:

Monica Widman Lundmark
Direkt 0910-575 32
monica.widman.lundmark@medlefors.se

Staffan Kahn
staffan.kahn@arenagruppen.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här