Podda, skriv, påverka – 50% HT23 – förlängd ansökningstid


Vill du…

 • Pröva på att göra en podcast?
 • Lära dig skriva politiskt och formulera ett budskap?
 • Jobba med ett eget projekt inom opinionsbildning?
 • Ta del av samhällsdebatten?

Övergripande mål:
Den studerande ska efter genomförd utbildning
ha fått inspiration, kunskaper och färdigheter för
att kunna ägna sig åt progressiv opinionsbildning.

Kursen görs i samarbete med Arenagruppen
Vi utgår ifrån att Du som söker den här kursen delar Arenagruppens och Medlefors värderingar.

Information om utbildningens upplägg:
Utbildningen sker på 50% mellan 18 augusti – 20 december 2023.
Distanskurs med två fysiska kursträffar.
En på Medlefors i Skellefteå och en på Arenagruppen i Stockholm.
De fysiska träffarna pågår fredag till söndag.
Distansträffarna kommer att vara måndagar varannan vecka klockan 12.00-16.00

Fysiska kursträffar:
8 – 10 september, Medlefors Skellefteå
17 – 19 november, Arenagruppen i Stockholm

Innehåll

 • Inspirationsföreläsningar av yrkesverksamma från Arenagruppen
 • Skapa en podcast – manus, inspelning och klippning
 • Skrivövningar och feedback
 • Projektarbete och handledning
 • Fallstudie om grön industrialisering i Västerbotten
 • Två av Arenagruppens fackböcker
 • Två av Arenagruppens webinarium
Information

Sista ansökningsdatum: 9 juni 2023

Omfattning: 50%

Kurslängd: 16/8 – 20/12 2023

CSN & studieekonomi:  Studieekonomi

InformationsbladPodda, skriv, påverka HT23

Ansök här: Podda, skriv, påverka HT23

Kostnader

Serviceavgift: 500 kr
I denna avgift ingår kurslitteratur i form av två fackböcker från Arenagruppen.
Kostnader för resor till och från kursträffarna bekostas av deltagarna själva.

Kontakt

Har du frågor som rör kursen?

Kontakta:

Monica Widman Lundmark
Direkt 0910-575 32
monica.widman.lundmark@medlefors.se

Staffan Kahn
staffan.kahn@arenagruppen.se

 

Andra utbildningar