Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (tidigare VSO 2)

Datum

6 – 8 december 2022

Målgrupp

Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt
arbetsledare/chefer som har varit verksam i arbetsmiljöarbetet i några
år och nu behöver uppdatera och fylla på sina kunskaper.

Syfte & mål

Kunskap om hur skyddsombud och arbetsgivare kan samverka för ett
hälsosamt och hållbart arbetsliv. God kännedom om parternas ansvar
och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur AFS 2015:4,
Organisatorisk och social arbetsmiljö kan tillämpas i ett hälsofrämjande
arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, uppdrag och
ansvarsfördelning.
Arbetsmiljölagen, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
och andra föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Hälsofrämjande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv.
Case med inriktning på hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
En egen handlingsplan för det fortsatta arbetet på arbetsplatsen.

Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 3 dagar

Kurslängd: 6 – 8 december 2022

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2022

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

 

Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, vilket innebär att erat företag kan få upp till 70% av era utbildningskostnader betalda av AFA. Läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Delta digitalt eller på Medlefors

Det finns möjlighet att delta på distans vid våra arbetsmiljöutbildningar. Du behöver avsätta samma tider som gäller för utbildningen i övrigt och du deltar live i utbildningens alla delar.

Vi använder oss av Microsoft Teams så du behöver tillgång till dator med webkamera och mikrofon samt gärna headset.

Länk till teams får du senast dagen innan utbildningen och vi önskar att du i god tid innan utbildningen kontrollerar att det fungerar.

Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

Kursavgift

Externat: 5250 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 7500 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost,
för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt
kursledare). Med reservation för prisändringar.

Online på distans: Kursavgiften reduceras med 350 kr per deltagare vid distans
och då kommer kursmaterialet skickas hem till dig.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Arbetsmiljöutbildningar