Möjligheterna är oändliga, endast fantasin sätter gränserna

FöreläsningarMed hälsa och lärande i fokus har Medlefors professionella och engagerade pedagoger med en bred kompetens. Ni styr, vi levererar om det så är en föreläsning, en paus under konferensen med gruppaktivitet eller en stärkande teambuilding ni önskar. Vi finns med er hela vägen och formar upplägg, tid samt plats tillsammans med er. Från ax till limpa helt enkelt.

Här nedan finner ni några exempel på föreläsningar som vi kan erbjuda. Hittar ni inte det ni söker eller har en annan idé? Kontakta oss så hittar vi en lösning.

Populära ämnen: Motivation, hälsa, stress & arbetsglädje.

Pris från 5000kr/timmen.

Kropp & knopp

Stresshantering
Allt du gör påverkas av din hjärna, och allt du gör påverkar också din hjärna. Bli medveten om hur hjärnan och kroppen påverkas och reagerar på stress och vilka metoder som kan hjälpa dig att klara vardagsstressen bättre. Hur arbetar vi hälsofrämjande för att minska stressen och förebygga psykisk ohälsa? Varför är återhämtning så viktigt? Kan med fördel kombineras med mindfulness, minutmassage eller avspänning.

Mindfulness – medveten närvaro
Genom att träna hjärnan att vara medvetet närvarande i nuet kan vi påverka välbefinnandet i positiv riktning och förbättra vår hälsa. Forskning visar på många positiva effekter av att utöva medveten närvaro då stressnivåerna sjunker, effektiviteten ökar och man får större engagemang och färre konflikter på arbetsplatsen. Vi övar oss i att leva här och nu och njuta och må bra av livet. Teori blandas med praktiska övningar.

Friskvård för kropp och själ.
Hur kan vi må bättre? Om vikten av fysisk aktivitet, den optimala medicinen för att förebygga ohälsa, men även om hur vi kan stärka vår mentala hälsa genom att prioritera oss själva och våra behov. Att lära känna sig själv och bli huvudpersonen i sitt liv är viktigt för hälsan.

Bästa maten för hälsan – finns den?
Maten har stor betydelse för vår hälsa, men kostråden är en djungel. Under föreläsningen reder vi ut begreppen med utgångspunkt i det som florerar i media och visar på vad forskningen säger.

Myter om kost
Medelhavskost förlänger livet, en banan och ett glas mjölk kan bidra till en bättre sömn, jag får diabetes typ 2 av att äta för mycket socker eller godis, glutenfritt är nyttigt för alla. Vi bombaderas av kostråd, men vilka myter är sanna och falska. Föreläsningen reder ut frågeställningarna i mytdjungeln kring kost.

Stress & motivation

Hjärnan och stress
Allt du gör påverkas av din hjärna, och allt du gör påverkar också din hjärna. Följ med på en fascinerande resa in i vårt mest mystiska organ. Stress är en kemisk reaktion i kroppen, som uppstår vid upplevd fara eller hot. Seminariet tar upp
hur hjärnan påverkas av att ständigt utsättas för de kemiska attacker som stressen utgör. Varför agerar vi som vi gör? Mer kunskap om hjärnan ger bättre förutsättningar att förstå hur kan vi anpassa vardagen och arbetslivet så att källorna till stress kan minimeras.

Motivation
Hur åstadkommer man en förändring i sitt liv? Motiverad eller inte, varför och vad kan det bero på? Våra tankar och vårt förhållningssätt i livet påverkar vår motivation.

Arbetsglädje – skapa en bra dag!
En föreläsning som handlar om att själv vara medskapande till att öka sin arbetsglädje och öka sin livsenergi! Föreläsningen varvas med praktiska verktyg och reflektioner där föreläsaren utgår från egna personliga erfarenheter.

Ledarskap

Samtalsmetoder och kommunikation
Hur får jag det sagt? Hur får jag svar på mina frågor? Varför förstår vi inte varandra? En föreläsning som fokuserar på min egen roll i samspelet med andra människor. Social kompetens och ett empatiskt förhållningssätt skapar bättre förutsättningar oavsett vem du samtalar med. Föreläsningen kan även grundas på Non violent communication (NVC)/Giraffspråket eller MI – motiverande samtal.

Härskartekniker och bekräftartekniker
I föreläsningen går vi igenom olika härskartekniker, vilka strategier som kan användas för att bemöta dem samt hur man kan förebygga att de används. Härskartekniker finns både medvetet och omedvetet i alla grupper och sammanhang. Vi har nog alla både blivit utsatta, och själva utsatt andra.

Skapa bra möten
Hur går det till att skapa mer effektiva möten? Föreläsningen ger metoder för att förbättra mötestekniken och underlätta rutinerna för möten på arbetsplatsen eller i föreningen. Det finns tid att spara på möten!

Fungerande arbetsgrupper
Föreläsningen grundas på forskning av grupputveckling och ledarskap. Lär dig mer om olika arbetsgruppers mognad och vilken inverkan det har på samspel, arbetsprestationer och trivsel. Alla kan bidra till att förbättra för sin arbetsgrupp.

Arbetsmiljön – allas ansvar
Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Hur samverkar vi i arbetsmiljöarbetet? Vilka lagar och förordningar är viktiga att kunna och varför? Denna föreläsning anpassas efter önskemål med fokus på SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och/eller OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö med utgångspunkt i arbetsmiljölagen. Vi arbetar lösningsinriktat med era aktuella frågor och behov.

Vardagsmakt – Jämlikhet & Jämställdhet
Vad är vardagsmakt och varför behöver vi prata om det? Hur skiljer man på begreppen jämlikhet, jämställdhet, kön och genus? Kan jag bidra till vardagsmakt genom mitt tänk och mina värderingar kring mångfald? Sedan 1970-talet har jämställdhetspolitiken haft en central ställning i vår samhällsdebatt och vi har idag en tydlig lagstiftning mot diskriminering som ska främja mångfald. Sverige räknas ofta som ett föregångsland inom detta arbete men det finns fortfarande maktstrukturer baserade på genus och normer som vi behöver arbeta för att förändra. Hur kan vi göra det. Begrepp och teorier blandas med frågeställningar och värderingsövningar.

Lärstilar
Lyssna, se eller göra…
Hur koncentrerar jag mig, bearbetar och minns ny/eller svår information? Vi alla har olika lärstilar, alla lär sig tex inte genom att sitta stilla och lyssna. Denna föreläsning utgår framför allt från Dunn o Dunn´s lärstilsmodell. Vilka förutsättningar passar var och en? Är du impulsiv eller reflekterande? Genom vilka sinnen tar du bäst till dig nya
kunskaper?

Hittar ni inte det ni söker eller har en annan idé? Kontakta oss så hittar vi en lösning.

Kontaktuppgifter

Reception & bokning

0910-575 00

info@medlefors.se