Filosofen

I anslutning till konferenslokalen finns tillgång till trevliga samvarorum och grupprum.

Lokalen rymmer