Insikten

Här finns också tillgång till samvarorum, trevliga sittgrupper och skärmsystem för gruppdiskussioner, samt grupprum finns i anslutning till lokalen.

Lokalen rymmer