Allmän kurs

Vill du:

 • Nå grundskolekompetens?
 • Nå gymnasiekompetens?
 • Nå behörighet till fortsatta studier?
 • Få en en bättre och bredare allmänutbildning?
 • Studera i en trivsam miljö?

Hos oss på Medlefors kan du nå allt detta. Att läsa in gymnasiekompetens tar två till sex terminer beroende på dina förkunskaper.

Ämnen och behörigheter

Tillsammans med dig resonerar vi oss fram till vad du vill och behöver läsa för att nå just dina personliga mål.  Vi arbetar ämnesintegrerat inom olika ämnesområden för att nå ökad känsla av sammanhang och helhet.  

Kurser på Allmän kurs: 

 • Svenska  
 • Engelska  
 • Matematik  
 • Samhällskunskap  
 • Naturkunskap  
 • Religionskunskap  
 • Historia  
 • Filosofi 
 • Psykologi
 • Internationella relationer
 • Internationell ekonomi
 • Idrott och Hälsa
Information

Ansök digitalt: Schoolsoft

Ansök med blankett: Blankett

Omfattning: 100%

Kurslängd: 19/8-20/12 2024 & 8/1-5/6 2025

CSN och studieekonomi:  Studieekonomi

Informationsfolder: Folder hösten 2024

 

Studieomdöme

På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig mening. När du uppnått dina mål på Allmän kurs får du istället ett sammanfattande studieomdöme som du sedan kan använda för att komma in på universitet/högskola via den så kallade folkhögskolekvoten.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på
1 000 kr/termin vid studier på 100%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe.

Lunchkuponger kostar 700 kr/tio st eller 75 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr eller 15kr/dag. (Med reservation för eventuella prisändringar.)

Studera på Medlefors

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er studerande och för oss alla här på Medlefors. Några gånger varje termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa tillsammans med andra! Vi träffas kontinuerligt i gruppen och arbetar demokratiskt med frågor som berör oss.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här