Hälsa och friskvård – 50%

Utbildningen vänder sig till dig som vill

 • Lära dig mer om friskvård och hälsa.
 • Få verktyg, inspiration och kunskap att främja din egen hälsa.
 • Söka nya möjligheter och inriktningar i livet.
 • Skapa en god grund för vidare studier.
 • Ge dig själv en paus i livet.

Hälsa och friskvårds övergripande mål

Den studerande ska efter genomförd utbildning:

 • Ha kunskap om hur hälsofrämjande arbete bidrar till ett vidare perspektiv av hälsa.
 • Ha kunskap och förståelse för vad som påverkar hälsan och hur man kan förändra sin egen livsstil och sina vanor.
 • Få en inblick i ämnet hälsa för vidare studier till exempelvis fysioterapeut, hälsopedagog, dietist, idrottslärare, hälsocoach, arbetsterapeut eller liknande.

Kursintyg

Kursintyg delas ut till den som aktivt deltagit i alla moment och som i alla avseenden fullföljt kursen.

Ur utbildningens innehåll

 • Hälsa och livsstil
 • Inspiration till livsstilsförändring/beteendeförändring
 • Funktionell träning/Fysisk aktivitet
 • Kostlära
 • Yoga/mindfulness
 • Människokroppen
 • Stress och stresshantering
 • Vardagsmassage

Behörigheter och diplom som utbildningen kan ge:

Naturkunskap 2.
Idrott och hälsa 1.

Information

Ansök digitalt: Digital blankett

Ansök med blankett: Ansökan Hälsa & friskvård 50% 

Sista ansökningsdatum: 15/5 2023

Omfattning: 50%

Kurslängd: 16/8 – 20/12 2023 — 9/1 – 5/6 2024

CSN och studieekonomi:  Studieekonomi

Informationsfolder: Hälsa och friskvård 50% 

 

 

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 500 kr/termin vid studier på 50%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe.

Lunchkuponger kostar för närvarande 650 kr/tio st eller 70 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr eller 15kr/dag.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar