Allmän kurs med PULS

PULS står för Personlig Utveckling Livsstil. Allmän kurs med PULS ger dig olika möjligheter att kombinera ämnen på Allmän kurs med vår inriktning. Du väljer själv om du vill gå en eller flera terminer.

Utbildningen vänder sig till dig som

  • Kanske har haft svårt att få tidigare skolgång att fungera men som nu känner att du vill ge studier en ny chans.
  • Vill stärka din känsla av att vara delaktig i samhället.
  • Inte vill läsa traditionella skolämnen på heltid.

Utbildningens övergripande mål är att

  • Deltagaren utvecklas och växer på ett personligt plan bland annat genom nya upplevelser och utbyte med andra deltagare.
  • Deltagaren hittar rutiner, verktyg och motivation som främjar studier.
  • Deltagaren får kunskaper och skapar en god grund för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare.

Innehåll

50% av tiden i skolan har deltagarna lektioner i en sammanhållen grupp inom inriktningen. Då arbetar vi bland annat med följande områden. Matlagning och kost, hälsa & friskvård, struktur i vardagen, träna att uttrycka tankar och åsikter på olika sätt, omvärldskunskap – hur du fungerar i samhället och tillsammans med andra samt hur du får skolan att fungera. Resterande 50% av tiden i skolan kan du studera kurser i till exempel svenska, engelska, matematik, motion och kreativ verkstad tillsammans med deltagare från andra inriktningar.

Information

Ansök digitalt: Digital blankett

Ansök med blankett: Ansökan PULS HT -23

Omfattning: 100%

Kurslängd: 16/8 – 20/12 2023 — 9/1 – 5/6 2024

CSN och studieekonomi: Studieekonomi

Informationsfolder: Allmän kurs PULS HT -23

Studieomdöme

På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig mening. När du uppnått dina mål på Allmän kurs får du istället ett sammanfattande studieomdöme som du sedan kan använda för att komma in på universitet/högskola via den så kallade folkhögskolekvoten.

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på
1 000 kr/termin vid studier på 100%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe.

Lunchkuponger kostar för närvarande 650 kr/tio st eller 70 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr eller 15kr/dag.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Studera på Medlefors

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er studerande och för oss alla här på Medlefors. Några gånger varje termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa tillsammans med andra! Vi träffas kontinuerligt i gruppen och arbetar demokratiskt med frågor som berör oss.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här