Serietecknande och berättande HT21

STORYBOARDING, STORYTELLING OCH SERIESKAPANDE

Det finns ett skriande behov inom svensk medieindustri med betoning på spelindustrin, av duktiga illustratörer, storyboardtecknare och serietecknare. Det råder även en stark efterfrågan på högkvalitativa berättande serier från seriebokspublicister efter att den svenska seriemarknaden har expanderat stort under de senaste 5 åren.

Den internationella marknaden har också öppnat sig för berättande serier från Sverige och idag finns det flera svenska stjärnor på den internationella scenen.

Skellefteå har en profil som en berättarnas stad. Vi vill vara med och stärka upp denna tradition genom att erbjuda utbildning och utveckling inom detta område. Du erbjuds en grundläggande och täckande utbildning inom Storyboarding/Storytelling och serieskapande. Kunskapen som denna utbildning ger är väl avpassad för ett professionellt yrkesliv inom spel, film och serieindustri.

Kursupplägget har tagits fram tillsammans med branschen för att svara upp mot deras krav och önskemål på förkunskaper.

Kurstiden är 1 år + ev 1 påbyggnadsår och är i nuläget helt på distans.
År 1: Grundläggande
Är 2: Fördjupning

Huvudlärare är Ola Skogäng.

En praktisk utbildning i…

 • Teckning
 • Generell grafisk design
 • Generell grafisk illustration
 • Storyboarding
 • Storytelling
 • Bygga upp ett IP (Intellektuell rättighet)
 • Utveckla din egen portfolio
 • Conceptual art design

Antagning

 • Arbetsprov/ portfolio
  • Minst en seriesida eller storyboardsida
  • Minst två karaktärsskisser, d.v.s. två figurer från en tänkt berättelse
  • Fritt val av portfoliobilder
  • Länka gärna till egen hemsida med egna alster
 • Grundläggande engelska
 • Intervjuer kan tillkomma
Information

Ansök digitalt: S&B hösten -21

Ansök med blankett: S&B hösten -21

Omfattning: 100 %

Kurstid: 1 år + eventuellt 1 påbyggnadsår och är i nuläget helt på distans.

Kurslängd:  18/8-21/12 2021 samt 10/1-3/6 2022

Infofolder: S&B hösten -21

CSN och studieekonomi:  studieekonomi

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 1 000 kr/termin. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal mm. Lunchkuponger kostar för närvarande 600 kr/tio st eller 65 kr för enstaka kuponger. Kaffe kan köpas för 5 kr per kopp. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Studera på Medlefors

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er studerande och för oss alla här på Medlefors. Några gånger varje termin arbetar vi även med schemaberikande aktiviteter som till exempel kan vara författarbesök, temadagar, föreläsningar, teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordinarie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten och diskussioner och därför värnar vi om närvaro och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får växa tillsammans med andra! Vi träffas kontinuerligt i gruppen och arbetar demokratiskt med frågor som berör oss.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

 

Andra utbildningar

Att studera på
Medlefors

Medlefors är en folkhögskola som vill nå flera mål. Vi är en
arbetarrörelsens folkhögskola. Det betyder att vi tillsammans
med arbetarrörelsens organisationer vill stimulera till aktivt
deltagande i samhällslivet.

Mer om att studera här