Ägare och styrelse

Medlefors folkhögskola är arbetarrörelsens skola. Det är föreningen Norrlands arbetares folkhögskola som är huvudman och som har till övergripande uppgift att utveckla skolan. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för skolan. Givna i skolans styrelse är en representant för ABF samt skolans rektor.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta skolans växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors folkhögskola och Konferens

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Annamaria Hedlund, rektor & verksamhetschef
Erland Eriksson, Piteå
Joakim Lindqvist, Umeå
Robert Ignberg, Skellefteå
Mari-Louise Larsson, Boliden
Helena Öhlund, Älvsbyn

Linda Carstedt, personalrepresentant, SFHL
Kerstin Larsson, personalrepresentant, Vision / Kommunal

Ersättare
Annica Bray, Skellefteå
Ola Edeblom, Skellefteå
Fredrik Lundberg, Skellefteå
Eva Eriksson, Skellefteå
Lisbeth Aronsson, Kristineberg
Christian Lindgren, Boden

Olov Söderström, personalrepresentant, SFHL