Ägare och styrelse

Medlefors folkhögskola är arbetarrörelsens skola. Det är föreningen Norrlands arbetares folkhögskola som är huvudman och som har till övergripande uppgift att utveckla skolan. Medlemmar i föreningen är organisationer inom arbetarrörelsen. En viktig uppgift vid föreningens årsmöte är att utse en styrelse för skolan. Givna i skolans styrelse är en representant för ABF samt skolans rektor.

Om Du önskar få kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta skolans växel 0910-57500.

Styrelse för Medlefors folkhögskola och Konferens

Ordförande
Kenneth Andersson, Ersmark

Vice ordförande
Billy Moström, Norrfors

Övriga ordinarie ledamöter
Annamaria Hedlund, rektor & verksamhetschef
Erland Eriksson, Piteå
Helena Öhlund, Älvsbyn
Robert Ignberg, Skellefteå
Mari-Louise Larsson, Boliden
Fredrik Stenberg, Skellefteå

Linda Carstedt, personalrepresentant FF
Helen Lindqvist, personalrepresentant Vision
Marcus Burman, personalrepresentant Kommunal

Ersättare
Annica Bray, Skellefteå
Ola Edeblom, Piteå
Fredrik Lundberg, Skellefteå
Christian Lindgren, Boden
Eva Eriksson, Skellefteå
Maria Mannberg, Umeå
Lisbeth Aronsson, Kristineberg

Olov Söderström, personalrepresentant FF
Cathrine Andersson, personalrepresentant Vision
Sofia Karlsson, personalrepresentant Kommunal