.

Folkhögskola

Välkommen till skolstart hösten 2017

Torsdag 17/8

09.30 – 11.20 – alla nya som börjar en ny kurs, Allmän kurs eller Hälsa. Vi träffas för upprop och information och du bjuds på lunch

12.20 – 15.20 – alla som ska gå Allmän kurs och Hälsa i höst

Ni får handboken, brandinfo och träffa era klasser. CSN info för nya studerande och omdömessamtal för de gamla

Viktigt att vara på plats då vi rapporterar in till CSN direkt, annars tar det längre tid att få sina pengar.

Fredag 18/8

8.20 -15.20 – Klassaktiviteter, dataintroduktion schemagenomgång

Måndag 21/8

Hemstudier – uppgiften delas ut på fredagen

Tisdag 22/8

Enligt schema 08.20 – 15.20 el 16.20

Välkomna!

 

Länk till schoolsoft.se för närvarorapportering – Schoolsoft.se

På Medlefors får du utvecklas och växa utifrån dina egna förutsättningar. De kunskaper och erfarenheter du redan har är värdefulla och utgör grunden för ditt fortsatta lärande. Att våga pröva olika uppfattningar om människa, natur och samhälle är en del av lärandet. För att bli delaktig i samhället är det viktigt att förstå sig själv och det sammanhang man lever i.

Vi vill erbjuda dig en studiemiljö där du och dina studiekamrater tillsammans får möjlighet att utvecklas som individer med sikte på nya kunskaper och nya områden. Vi erbjuder undervisning på olika nivåer och inom olika ämnesområden. I vårt fina bibliotek hittar du referenslitteratur, skönlitteratur och tidskrifter.

En resa startar alltid med ett första steg från den plats där du befinner dig…

 

Våra kurser

Allmän kurs och Hälsa

Allmän kurs är den kurs hos oss där du kan läsa in ämnen på grundskole- och/eller gymnasienivå. Kursen vänder sig också till dig som vill allmänbilda dig och studera för din alldeles egen skull.Tillsammans med dig resonerar vi oss fram till vilka kurser du behöver och vill läsa.

 LÄS MER
 

Berättande och serietecknande

Det finns ett skriande behov inom svensk medieindustri med betoning på spelindustrin, av duktiga illustratörer, storyboardtecknare och serietecknare. Det råder även en stark efterfrågan på högkvalitativa berättande serier från seriebokspublicister efter att den svenska seriemarknaden har expanderat stort under de senaste 5 åren

 LÄS MER
 

Seniorkurser

Medlefors erbjuder en folkhögskolekurs för seniorer. Under 12 veckor, två dagar per vecka, mellan kl 9.30 och 14.10 har du möjlighet att bland annat läsa: Hälsa, litteratur, nya tekniker i nuet och framtiden, internationella relationer – vad pågår i världen?

 LÄS MER
 

Validering - Handledarutbildning

Medlefors folkhögskola tillsammans med ABF genomför validering av kompetenser, här validerar vi din livskunskap som utvecklas i det icke-formella och informella lärande.

 LÄS MER
 

Sommarkurser

Sommaren 2017 kan du välja mellan seniorkurs hälsa, yoga samt skrivande och yoga. Läs mer.

 LÄS MER
 

SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) i samarbete med Arbetsförmedlingen.

 LÄS MER