Psykisk hälsa för ett hållbart arbetsliv

Psykisk ohälsa är numera den dominerade sjukskrivningsorsaken, och står för ca 70 % av alla kostnader. Därför vill Medlefors erbjuda en arbetsmiljöutbildning med särskilt fokus på främjande och förebyggande insatser.

Målgrupp
Ett utvecklingsprogram för dig som är fackligt förtroendevald, chef eller ledare.

Innehåll

  • Vad är psykisk hälsa och hur främjar vi den?
  • Compassion i teori och praktik
  • Samtal i teori och praktik
  • Våld och kränkande behandling
  • Att undersöka risker, upprätta handlingsplaner och följa dem
  • Hur skapar vi hållbara organisationer och arbetsplatser
Information

Sista ansökningsdatum: Anmälan tas emot löpande i mån av plats

Omfattning: 2+1+1 dagar, två digitala träffar samt mellanliggande arbete.

Kurslängd: Vid förfrågan

Blankett för ansökan: Arbetsmiljö 2024

Kontakt: Linda Carstedt – kurssamordnare

Tfn: 0910 – 575 47

Epost: linda.carstedt@medlefors.se

Ansök om bidrag till er utbildning redan idag!

Kursavgift

Externat:  4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare).

Internat: 6 080 kr ex moms per deltagare (inkl. logi en natt, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag en dag, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

AFA försäkring: Medlefors är godkända arbetsmiljöutbildare enligt AFA försäkring, läs mer här hur du kan ansöka om stöd för er utbildning.

Andra utbildningar