Promoting an Equal Society Free From Gender based violence (GBV)

Medlefors folkhögskola har ett samarbetsprojekt i Sydafrika tillsammans med organisationen Ilitha Labantu. Projektet som heter Promoting an Equal Society Free From Gender based violence (GBV), finansieras av Olof Palmes internationella center och pågår mellan 2020 och 2024.

Ilitha Labantu är en välgörenhetsorganisation som grundades 1989 av Mandisa Monakali. Läs mer om organisationen på deras hemsida HÄR.

Organisationen fungerar som socialtjänst och utbildningsanordnare och fokuserar på att ta itu med våld mot kvinnor och barn och stödja dem som drabbas av det.
Genom individuell och familjerådgivning samt utbildningsinsatser i skolor jobbar de för att fylla behoven hos samhällen som drabbas av våld och som har begränsade socioekonomiska möjligheter. Beläget i bostadsområdena utanför Kapstaden erbjuder de lättillgängliga tjänster för överlevande av könsbaserat våld.

De arbetar för att förebygga och eliminera alla former av våld mot kvinnor och flickor genom att hjälpa och stärka överlevande, sanktionera förövare, söka rättvisa för offer och arbeta med samhällen så att de tar ansvar för att motverka och förebygga våld. De följer våldsutsatta kvinnor till polis och domstol och företräder kvinnorna vid rättegång.

Medlefors del i projektet

Vi kommer att jobba med utbildningsinsatser främst riktade mot deras socialarbetare där önskemålen nu handlar om hur jobbar vi med empowerment, hälsa och motivation. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. Vi kommer också att samla in pengar till organisationen och det finns önskemål att vi hittar faddrar för deras skyddade boende som i dag inte har någon stabil finansiering.

Vill du veta mera om hur du och din organisation kan bidra kontakta Linda på linda.carstedt@medlefors.se

Följ gärna organisationen på Facebook och kolla in deras hemsida för mera information.