Hälsa & Friskvård, steg 3 – fortsättningskurs

Ni som gått hälsa 1 och 2 har nu möjligheten att gå vår Hälsa 3 i vår.
Torsdagar med start den 18 januari 2024.

Utbildningen är en förlängning av vår hälsoutbildning där fokus ligger på individens och gruppers välbefinnande.

Teori, praktiska inslag, grupp- och individreflektioner blandas med fysisk aktivitet.  

Information

Ansök digitalt: Digital blankett

Sista ansökningsdatum: 15/11 2023

Omfattning: 25%

Kurslängd: 18/1 – 5/6 2024

CSN och studieekonomi:  Studieekonomi

Kostnader

Vi har för närvarande en serviceavgift på 250 kr/termin vid studier på 25%. I den ingår lån av skåp, kopiering, lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och olycksfallsförsäkring, gemensam avslutningslunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe.

Lunchkuponger kostar för närvarande 700 kr/tio st eller 75 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra motorvärmarplats under vintern för 450 kr eller 15kr/dag.

Med reservation för eventuella prisändringar.

Kontakt

Har du frågor som rör ämnen, upplägg av utbildning eller för att boka studiebesök, kontakta vår studievägledare.

Johanna Larsson – Studievägledare
Tfn: 0910-575 50 /072-402 74 22
epost: johanna.larsson@medlefors.se

Andra utbildningar